skip to Main Content
Elektrownie Fotowoltaiczne

Elektrownie fotowoltaiczne

Jeśli potencjał elektrowni fotowoltaicznych w naszym kraju będzie rósł w takim tempie, jak w ostatnich miesiącach, na koniec tego roku powinien przekroczyć 1 GW. Obecny miesiąc może być w tym zakresie szczególnie dobry.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podają, że według stanu na 1 czerwca całkowita moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wzrosła do 706,7 MW, co oznacza wzrost o 126 proc. w porównaniu do takiego samego okresu 2018 r. oraz o 8,5 proc. w porównaniu do początku maja br.

Na dzień 1 maja podawana przez PSE moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wynosiła 651,2 MW, co oznacza, że w ubiegłym miesiącu wzrost wyniósł 55,5 MW, a do sieci przyłączano codziennie średnio 1,79 MW.

W styczniu br. odnotowana przez PSE moc elektrowni PV w naszym kraju wzrosła o 54 MW, w lutym o 38,3 MW, w marcu o 39,2 MW, a w kwietniu o 48,2 MW.

Na koniec 2018 r. PSE odnotował funkcjonujące w krajowym systemie elektroenergetycznym elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 471,4 MW, co oznacza, że w pierwszych pięciu miesiącach 2019 r. w naszym kraju do sieci podłączono instalacje PV o mocy 235,3 MW.

Istotny wpływ na ten wynik, oprócz instalacji realizowanych w systemie aukcyjnym, miał segment mikroinstalacji, w którym fotowoltaika odpowiada niemal za 100 proc. podłączanych mocy.

Ministerstwo Energii podało, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku w naszym kraju powstało ponad 11 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 72 MW. W efekcie na koniec marca całkowity wolumen mikroinstalacji w naszym kraju wzrósł do ponad 65 tys., a ich moc przekroczyła 415 MW.

Szczególnie dobry wynik krajowy sektor PV może odnotować w tym miesiącu z uwagi na finalizowanie projektów objętych wsparciem w aukcji przeprowadzonej dwa lata temu, w przypadku których uruchomienie sprzedaży energii musi nastąpić do końca czerwca.

Z drugiej strony przeciągające się procedury w zakresie przyłączeń do sieci oraz wydawania koncesji mogą sprawić, że części elektrowni PV objętych wsparciem w aukcji z 2017 r. może nie udać się uruchomić w przewidzianym terminie. 

Facebook