Cena energii w net-billingu najniższa w historii!

Prosumenci, którzy zdecydowali się na przyłączenie do sieci swojej mikroinstalacji po 1 kwietnia 2022 r. lub dobrowolnie zdecydowali się na nowy system rozliczania. Net-billing to system rozliczenia z uwzględnieniem wartości rynkowej energii elektrycznej. Cena za energię wprowadzoną do sieci przez prosumentów korzystających z net-billingu ustalane są przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, która podaje tzw. Rynkową Cenę Miesięczną dla prosumentów.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z 29 października 2021 r.  dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożyli kompletne i poprawne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostali w tzw. systemie opustów. Będą mogli z niego korzystać przez okres kolejnych 15 lat.

preeria home 1820916 1920

Net-billing, czyli system wartościowego rozliczenia nadwyżki energii

Wszyscy pozostali, którzy podłączyli panele fotowoltaiczne po 1 kwietnia zmuszeni są do korzystania z net-billingu. Net-billing to system wartościowego rozliczenia nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumenta, według ceny ustalonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (w skrócie PSE). Wynagrodzenie ustalane jest na podstawie ceny PSE i wielkości wprowadzonej energii do sieci. Jest to tzw. depozyt konsumencki. Z niego mogą być pomniejszane rachunki za energię, którą prosument pobrał z sieci. a czas wykorzystania depozytu konsumenckiego wynosi 12 miesięcy. Przy tym ewentualna nadwyżka w ramach depozytu, która nie zostanie wykorzystana w tym czasie, zostanie zwrócona przez sprzedawcę energii tylko częściowo – maksymalnie 20 proc. wartości energii wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot.

Jak kształtowała się miesięczna cena energii

Wielu potencjalnych prosumentów zastanawia się czy net-billing się opłaca. Jak pokazują ostatnie miesięczne rynkowe ceny energii rozliczenie to może być korzystne. Cena energii opublikowana w kwietniu, dla energii wyprodukowanej w marcu osiągnęła najniższy poziom od początku funkcjonowania systemu rozliczeń opartego na net-billingu. Wynosi ona 509,72 zł/MWh, czyli w zaokrągleniu 0,51 zł za 1 kWh.