Czyste powietrze w nowej odsłonie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadziło od 3 stycznia 2023 r. kolejną odsłonę Programu „Czyste Powietrze”.
Zmiany w Programie będą dotyczyć przede wszystkim podwyższenia progów dochodowych i podniesienia kwoty wsparcia finansowego.

Dodatkowe finansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji

Ogólne zasady nie ulegną zmianie, Beneficjenci programu będą mogli skorzystać z dofinansowania na docieplenie budynków i wymiany źródła ciepła wraz z modernizacją oraz zamontowaniem paneli fotowoltaicznych.

Najwyższe dofinansowanie będzie można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji budynku. Wielkość dofinansowania będzie uzależniona od dochodu, jaki osiąga wnioskodawca Programu. Dodatkowo, aby otrzymać wsparcie na kompleksową termomodernizację wymagany będzie audyt energetyczny.

Kwalifikowalność audytu energetycznego

Bieżąca odsłona programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego do kwoty 1200 zł. Co ważne kwota ta nie wlicza się do limitu maksymalnej dotacji.

Wyjaśnienie zmian w programie Czyste Powietrze 3.0 - tabela zmian wprowadzających nowe progi dochodowe oraz wysokość dofinansowania

Wyższe kwoty dotacji i podwyższenie progów dochodowych

Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie od 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wyniesie 66 tys. zł przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 do 99 tys. zł.

Możliwość złożenia dwóch wniosków

Program wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie mając na uwadze szersze wsparcie termomodernizacji budynków jako aktywnej metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Oznacza to, że osoby, które wcześniej otrzymały dofinansowanie na wymianę źródła ciepła będą mogły w nowej odsłonie programu złożyć wniosek na termomodernizację budynku – częściową jak i kompleksową.

Korzystniejsze rozwiązania w ofercie bankowej

Do tej kategorii zmian należy zaliczyć zmianę terminu kwalifikowalności kosztów realizowanego zadania (w ramach oferty bankowej) oraz podwyższenie kwoty kredytu objętego gwarancją bankową – możliwość udzielania kredytów bankowych i dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do banku.

Więcej informacji o programie Czyste Powietrze można uzyskać na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/