Fotowoltaika dla rolników — 25 stycznia rusza nabór wniosków!

Fotowoltaika i pompy ciepła to nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Pozwalają one na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zaspokojenia potrzeb energetycznych. Chcesz obniżyć koszty energii elektrycznej i cieplnej w swoim gospodarstwie rolnym? Skorzystaj z atrakcyjnego wsparcia finansowego z Unii Europejskiej. Dowiedz się, jak ubiegać się o dotację, jakie są warunki i korzyści z programu.

Instalacja fotowoltaiczna wolnostojąca otoczona polami uprawnymi

Fotowoltaika i pompy ciepła — idealne rozwiązanie dla rolników

Fotowoltaika to technologia, która pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Jest to forma energii odnawialnej, która przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i oszczędności energii. Fotowoltaika ma wiele zalet, takich jak:

 • obniżenie kosztów energii elektrycznej,
 • zwiększenie efektywności energetycznej gospodarstwa,
 • poprawa warunków środowiskowych,
 • możliwość sprzedaży nadwyżki energii do sieci,
 • niezależność od zmian cen energii.

Jednak zakładanie instalacji fotowoltaicznych wiąże się z pewnymi kosztami, które mogą być zbyt wysokie dla niektórych rolników. Dlatego warto skorzystać z programów dotacyjnych, które oferują dofinansowanie projektów związanych z fotowoltaiką.

Jakie są warunki dofinansowania instalacji fotowoltaicznych dla rolników?

Jednym z programów dotacyjnych, który wspiera rolników w zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, jest Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego.

Program ten jest realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) i skierowany jest do rolników, którzy chcą zainwestować w instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW.

Wsparcie obejmuje inwestycje, które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku. Warunkiem uzyskania pomocy finansowej jest zrealizowanie inwestycji bez podziału na etapy, w ciągu 24 miesięcy od zawarcia umowy. Dodatkowo moc urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie może przekroczyć 10 kW. Nie może też stanowić więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z OZE znajdujących się w gospodarstwie.

Maksymalna wysokość pomocy, jaką możesz otrzymać, wynosi 200 tys. zł, a intensywność pomocy do 65%. Możesz również wnioskować o zaliczkę w wysokości 50% kwoty pomocy. Aby skorzystać z tej możliwości, musisz spełnić warunki określone w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy, który znajdziesz na stronie ARiMR.

Jakie są kryteria wyboru wniosków o dotację na fotowoltaikę?

Aby ubiegać się o dotację na fotowoltaikę, musisz złożyć wniosek o przyznanie pomocy w terminie określonym przez ARiMR. O kolejności przyznawania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 • jeżeli wnioskodawca prowadził w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypadał dzień rozpoczęcia terminu naboru, produkcję zwierząt gospodarskich, a liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w tym okresie, obliczana w kalkulatorze opracowanym przez ARiMR, w przeliczeniu na DJP, wynosi co najmniej 5 – przyznaje się 4 punkty;
 • jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca prowadzi produkcję ekologiczną – przyznaje się 2 punkty;
 • jeżeli operacja będzie realizowana na obszarach chronionych – przyznaje się 1 punkt;
 • jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca jest młodym rolnikiem – przyznaje się 2 punkty;
 • jeżeli wnioskodawcy nie przyznano pomocy na zakup PV w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – przyznaje się 3 punkty;
 • jeżeli sprawność PV wynosi:
  • powyżej 21% – przyznaje się 3 punkty,
  • powyżej 18% i nie więcej niż 21% – przyznaje się 2 punkty,
  • nie więcej niż 18% – przyznaje się 1 punkt.

Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 6 punktów.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE), udostępnionego pod adresem https://epue.arimr.gov.pl.

Fotowoltaika i pompy ciepła z firmą Ekover? To się opłaca!

Jeśli jesteś zainteresowany fotowoltaiką dla rolników i chcesz skorzystać z dotacji na instalacje fotowoltaiczne. Skontaktuj się z firmą Ekover. Firma Ekover to lokalny lider na rynku instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii. Firma Ekover zrealizowała już kilka inwestycji dla rolników z tego dofinansowania w pierwszej edycji konkursu. Zapewnia pełną obsługę wniosków o pomoc wraz z realizacją inwestycji od A do Z. Możesz również liczyć na naszą pomoc w rozliczeniu dotacji – tak, aby szybko otrzymać zwrot środków.

Firma Ekover oferuje:

 • fachowe doradztwo i projektowanie instalacji fotowoltaicznych,
 • wysokiej jakości sprzęt i materiały,
 • profesjonalny montaż i serwis instalacji,
 • atrakcyjne ceny i warunki finansowania,
 • gwarancję jakości i bezpieczeństwa.
Fotowoltaika i pompy ciepła to nasza specjalność. Firma Ekover to gwarancja jakości. Świadczą o tym opinie naszych Klientów.
Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas najważniejsze

Dołącz do grona zadowolonych klientów, którzy polecają firmę Ekover jako sprawdzonego i godnego zaufania partnera w fotowoltaice. Sprawdź nasze referencje i opinie na naszej stronie lub na portalach branżowych. Zaufaj nam i zainwestuj w przyszłość swojego gospodarstwa.