Grant OZE dla spółdzielni i wspólnot

Jak dotąd zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe było znikome. Wynikało to z jednej strony z braku odpowiednich rozwiązań prawnych, z drugiej zaś z ograniczonych możliwości uzyskania dofinansowania w formie grantu do planowanych inwestycji.

  • dzięki zmianom w prawie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, w tym też TBS uzyskają możliwość dofinansowania montażu instalacji fotowoltaicznych. Dotacja pokryje nawet połowę kosztów montażu paneli fotowoltaicznych.
  • według wyliczeń przygotowanych przez ministerstwo program ma przynieść istotne oszczędności dla lokatorów, a zwrot inwestycji nastąpi nawet w przeciągu kilku lat.
  • Grant OZE dla spółdzielni i wspólnot będzie dostępny aż do 30 czerwca 2026 roku.

Kiedy startuje program?

1 lutego 2023 r. rozpocznie się nabór wniosków na Grant OZE dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Grant OZE dla spółdzielni i wspólnot to nowe rozwiązanie wpisane do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która wprowadziła pojęcie prosumenta lokatorskiego. Ustawa nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej mocy instalacji OZE.

>Zmiany w ustawie pozwolą odzyskać 100% wartości energii przekazanej do systemu energetycznego. Wsparcie będzie wypłacane po zrealizowaniu inwestycji, więc inwestor będzie musiał ponieść najpierw koszt całej inwestycji. Wnioski o dofinansowanie będzie przyjmował Bank Gospodarstwa Krajowego. Wnioski będzie można składać do połowy 2026 roku.

50% dofinansowanie będzie wypłacane środków pochodzących z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, czyli z Krajowego Planu Odbudowy.

Na co będzie można przeznaczyć wsparcie finansowe?

Wsparcie finansowe będzie można przeznaczyć na:
• zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii;
• modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%.
Dofinansowaniem będą też objęte instalacje wspomagające – magazyny energii, pompy ciepła itp.

Grant OZE dla spółdzielni i wspólnot szansą na instalację paneli fotowoltaicznych na blokach i budynkach wielorodzinnych

 

Nastąpią ważne zmiany – także w rozliczaniu energii

Co najważniejsze przyjęte rozwiązania prawne umożliwią ważne zmiany:
• Zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS, spółdzielnia, wspólnota) będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej.
• Autokonsumpcja będzie dotyczyć tylko części wspólnej.
• Całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela.
• Przychody właściciela obniżą co do zasady koszty utrzymania budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć np. na remonty czy inne potrzeby.
• Prosument (zarządzający budynkiem) będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta lokatorskiego), dokumentując to uchwałą o budowie takiej instalacji.

Wzrośnie premia termomodernizacyjna

W ramach zmian prawnych podwyższona zostanie również premia termomodernizacyjna przy inwestycjach w OZE, czyli wsparcie w postaci kredytu na zadania termomodernizacyjne realizowane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Wraz z grantem OZE wysokość premii ma wzrosnąć do 31 proc. z obecnych 21 proc., przy czym liczyć się to ma tylko do kosztów prac termomodernizacyjnych.
Zgodnie z prognozami ministerstwa budynek z 64 mieszkaniami zużywa w przeciągu roku 4 MWh, co stanowi równowartość prawie 3 tys. zł.

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna pozwoli na produkcję roczną na poziomie 30 MWh. Stąd w efekcie powstanie duża oszczędność energii i możliwość wygenerowania zysków z nadprodukcji energii. A to przełoży się na konkretne przychody – prawie 20 tys. zł rok do roku. Finalnie więc lokatorzy nie będą musieli płacić za prąd w części wspólnej, a średnia obniżka ceny za energię w lokalu mieszkalnym wyniesie 328 zł i to przez 15 lat (w prezentowanym przykładzie). Co ważne – zwrot inwestycji nastąpi w przeciągu 5 lat.

Czy będzie to skuteczne rozwiązanie dla większej aktywności spółdzielni i wspólnot na rynku odnawialnych źródeł energii? Tego jeszcze nie wiadomo, albowiem prosumentów zbiorowych w naszym kraju jeszcze nie ma.

Dokumenty aplikacyjne mają być dostępne na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR). Informacja na temat dostępności dokumentacji zostanie również podana na naszej stronie internetowej: https://ekover.pl/

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/

Premia termomodernizacyjna to nie jedyne wsparcie finansowe, które mogą pozyskać spółdzielnie i tego typu podmioty w ramach oferty Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank zajmuje się również obsługą innych dofinansowań i kredytów. Są to również środki przeznaczone na inwestycje mieszkaniowe polegające na tworzeniu mieszkań na wynajem oraz spółdzielczych mieszkań lokatorskich.