Mój Prąd 4.0 – ruszył nabór wniosków! Zobacz, ile możesz zyskać

Moj prad 4.0

Ruszył nabór wniosków z programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych, a także na sprzęt do magazynowania ciepła, energii i systemu zarządzania energią HEMS/EMS.

Dzięki powyższemu dofinansowaniu fotowoltaika, pompy ciepła w Sępólno Krajeńskie i okolicy rozwija się bardzo prężnie.

Spis treści

 1. Cel programu
 2. Okres kwalifikowalności kosztów
 3. Kto może skorzystać z programu Mój Prąd 4.0.?
 4. Ile może otrzymać osoba, która nigdy nie otrzymała dofinansowania z Mojego Prądu?
 5. Ile może otrzymać osoba, która już korzystała z dofinansowania z Mojego Prądu?
 6. Jakie dokumenty są potrzebne, aby złożyć wniosek?
 7. Kontakt z nami
 8. Dodatkowa informacja dla prosumentów
Cel programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej).

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.
Kto może skorzystać z programu Mój Prąd 4.0.?

Z dofinansowania mogą skorzystać również osoby, które wcześniej otrzymały dofinansowanie w poprzednich edycjach Mój Prąd. Głównym i pierwszorzędnym warunkiem jest przejście na zasady rozliczenia energii elektrycznej w systemie tzw. net-biling (tzw. „nowe zasady” po 31.03.2022r.).

Ile może otrzymać osoba, która nigdy nie otrzymała dofinansowania z Mojego Prądu?

Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

Dla osób, które nigdy nie korzystały z dofinansowania z programu Mój Prąd 4.0. może sięgać do 20,5 tysiąca złotych.

A kwoty dofinansowania plasują się następująco:
a) dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów
wskazanych poniżej) nie więcej niż 6 tys. zł,


b) dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej
jeden dodatkowy element wskazany w pkt. poniżej nie więcej niż 5 tys. zł na jedno
przedsięwzięcie;

c) dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:
a. magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł
elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę
ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz
z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu
powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do
c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem
) – nie więcej niż 5 tys. zł,
b. magazynowania energii elektrycznej – (magazyn energii elektrycznej – akumulator
o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) – nie
więcej niż 7,5 tys. zł
,
c. systemu zarządzania energią HEMS/EMSnie więcej niż 3 tys. zł, pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt a. i/lub b.

Ile może otrzymać osoba, która już korzystała z dofinansowania z Mojego Prądu?

Osoby, które skorzystały wcześniej z dofinansowania na fotowoltaikę mogą otrzymać nie więcej niż 17,5 tys. zł, poniżej podział dofinansowania:


a) dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej
jeden dodatkowy element
wskazany w pkt b) punkty a.-c., nie więcej niż 2 tys. zł,


b) dla dodatkowych elementów zwiększających auto konsumpcję energii elektrycznej w zakresie:

a. magazynowanie ciepła – dla dodatkowych elementów jak wyżej – nie więcej niż 5 tys. zł
b. magazynowania energii elektrycznej – tak jak wyżej – nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
c. systemu zarządzania energią HEMS/EMS – nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych wyżej.

3 3
źródło: globenergia.pl

Jak w poprzednich latach – nie można łączyć dofinansowania z Czystego Powietrza i Mojego Prądu.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek w programie, oprócz wspomnianego oświadczenia będziesz potrzebować jeszcze:

 • Faktury/ faktur lub paragonów imiennych za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania 
 • Potwierdzenia dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury lub paragonu imiennego:
 • Zaświadczenia OSD 
 • Pełnomocnictwa – jeśli wniosek będzie składany przez pełnomocnika
 • Protokołu odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenia Wnioskodawcy o samodzielnym montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS). 

Warunkiem wypłaty środków jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW.

Patrząc na skalę aktualnych dofinansowań serdecznie zapraszamy do kontaktu ws. pomp ciepła czy instalacji fotowoltaicznych, pomagamy również przy składaniu wniosków o dofinansowanie.

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas bok@ekover.pl / ekoverpl@gmail.com

lub zadzwoń do nas 882 192 468 / 728 800 721

DODATKOWA INFORMACJA DLA PROSUMENTÓW!

Przejście na net-biling wiąże się z tym, iż należy uzyskać i załączyć oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, które musi zostać podpisane przez OSD. Poniżej wzór zaświadczenia:

zaswiadcenie o przejsciu na net billing
Zaświadczenie o przejściu na net-billing, źródło: mojprad.gov.pl