Nawet 25 mln na instalacje fotowoltaiczne na wsi

Energia dla wsi to kolejny program w zakresie odnawialnych źródeł energii. Program adresowany jest do terenów wiejskich. Będzie także można uzyskać wsparcie dla instalacji fotowoltaicznych i zintegrowane z nimi magazyny energii. O nowe wsparcie będą mogli się starać od 25 stycznia rolnicy i spółdzielnie energetyczne, także te nowo powstające.

  • szacuje się, że realizacja programu przyczyni się realnie do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych oraz obniżenia kosztów działalności rolnika. Ma również zwiększyć zainteresowanie w inwestowanie w odnawialne źródła energii przez spółdzielnie energetyczne.
  • wnioski o finansowanie dla instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, biogazowni, turbin wiatrowych i elektrowni wodnych będzie trzeba składać wyłącznie elektronicznie za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie.
  • celem programu Energia Dla Wsi jest “Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich”.
  • nabór prowadzony będzie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – nabór ma potrwać do 15 grudnia 2023 r.
  • wyłączone z możliwości uzyskania dofinansowania będą instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe zbudowane na użytkach rolnych klas I – IV.
  • co ważne podatek VAT będzie uznany za kwalifikowany jeśli rolnik lub spółdzielnia nie będzie miała prawnej możliwości jego odzyskania.
Cele programu Energia dla wsi - 1 mld dofinansowania dla rolników i spółdzielni energetycznych od Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii czy pożyczka?

Co ważne okres kwalifikowalności wydatków jest długi – wydatkami kwalifikowalnymi będą objęte koszty, w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 30 marca 2030 roku. Ale jest jeden warunek – inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku.

W ramach programu będą dostępne dwa rodzaje wsparcia: dotacja do 20 mln zł i pożyczka do 25 mln zł. W pierwszym wypadku będzie można uzyskać dofinansowanie 65% kosztów kwalifikowanych, w drugim zaś do 100 kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo pożyczka ma być udzielana na preferencyjnych zasadach, nawet 1,5% w skali roku na okres 15 lat.

Zasady finansowania dla rolnika

Typ instalacji

Moc instalacji

Wsparcie

Dofinansowanie magazynu energii

Fotowoltaika lub turbina wiatrowa

Powyżej 50 kW, ale nie więcej niż 1 MW

Wyłącznie pożyczka, do 100% kosztów kwalifikowanych

Dotacja, w wysokości o 20% kosztu magazynu i maksymalnie 50% ogólnych kosztów kwalifikowanych.

Biogazowania i elektrownia wodna

Powyżej 10 kW, ale nie więcej niż 1 MW

Dotacja – do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna dotacja dla mikro i małego przedsiębiorcy – do 65% kosztów. Maksymalna dotacja dla średniego przedsiębiorcy – do 55% kosztów.

Zasady finansowania dla spółdzielni

Typ instalacji

Moc instalacji

Wsparcie

Dofinansowanie magazynu energii

Fotowoltaika lub turbina wiatrowa

Powyżej 10 kW, ale nie więcej niż 10 MW

Wyłącznie pożyczka, do 100% kosztów kwalifikowanych

Dotacja, w wysokości o 20% kosztu magazynu i maksymalnie 50% ogólnych kosztów kwalifikowanych.

Biogazowania i elektrownia wodna

Powyżej 10 kW, ale nie więcej niż 10 MW

Dotacja – do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna dotacja dla mikro i małego przedsiębiorcy – do 65% kosztów. Maksymalna dotacja dla średniego przedsiębiorcy – do 55% kosztów.

Kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia na OZE na wsi?

Finansowanie będzie można przeznaczyć na panele fotowoltaiczne, magazyny energii, biogazownie i turbiny wiatrowe oraz elektrownie wodne. Ze wsparcia skorzystać będą mogły:

  • funkcjonujące już spółdzielnie energetyczne lub ich członkowie (przy czym członek spółdzielni musi być przedsiębiorcą),
  • nowo powstałe spółdzielnie energetyczne i rolnicze, których profilem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej (biogazu, ciepła) w instalacjach z odnawialnych źródeł energii i równoważenie zapotrzebowania, wyłącznie na własne potrzeby spółdzielni i jej członków.
  • rolnicy rozumiani na potrzeby programu jako: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która w ramach prowadzonej działalności rolniczej prowadzą gospodarstwo rolne w ramach zabudowy zagrodowej lub dział specjalny produkcji rolnej. Minimalny czas prowadzenia działalności rolniczej zostaw wyznaczony w programie na 12 miesięcy.
 

Rolnik

Spółdzielnia energetyczna lub jej członek

Panele fotowoltaiczne

Moc powyżej 50 kW, ale nie więcej niż 1 MW

Moc powyżej 10 kW, ale nie więcej niż 10 MW

Turbiny wiatrowe

Moc powyżej 50 kW, ale nie więcej niż 1 MW

Moc powyżej 10 kW, ale nie więcej niż 10 MW

Elektrownia wodna

Moc powyżej 10 kW, ale więcej niż 1 MW

Moc powyżej 10 kW, ale nie więcej niż 10 MW

Biogazownia

Moc powyżej 10 kW, ale więcej niż 1 MW, w warunkach wysokosprawnej kogeneracji moc cieplna musi mieścić się w zakresie od 30 kW do 3 MW.

Moc powyżej 10 kW, ale więcej niż 10 MW, w warunkach wysokosprawnej kogeneracji moc cieplna musi mieścić się w zakresie od 30 kW do 30 MW.

Magazyn energii

Bez limitu mocy, zintegrowany ze źródłem energii

Bez limitu mocy, zintegrowany ze źródłem energii

 Wykaz niezbędnych dokumentów do przygotowania wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2023-energia-dla-wsi

Co ważne dokumenty te również będą musiały być złożone w wersji elektronicznej.