Dopłata na pompę ciepła w Chojnicach – Stop dla Smogu

Program „Stop dla Smogu” umożliwia otrzymanie dopłaty w wysokości 7 tys. zł do pompy ciepła w ramach miejskiego programu likwidacji węglowych źródeł ciepła. W 2023 r. uruchomiono trzecią edycję chojnickiego programu. Co ciekawe dopłaty z miejskiego programu można łączyć z dofinansowaniem z „Czystego powietrza”. To sprawia, że w przypadku wymiany źródła ogrzewania na pompę ciepła – łączone dofinansowanie może być bardzo atrakcyjne. Warto również w tym miejscu wskazać, że mieszkańcy Chojnic z obu programów otrzymali blisko 5,2 mln zł.

Pierwsza edycja „Stop dla Smogu” wystartowała na wiosnę w 2021 r. Miejski program cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Na tyle dużym, że już w drugiej połowie roku władze miejskie zdecydowały się na zwiększenie budżetu programu. Ogółem złożono 199 wniosków o wartości 1,3 mln zł. Dotację otrzymało 143 Chojniczan. Realizację 37 wniosków przesunięto na kolejny rok ze względów proceduralnych. W 2022 r. z miejskiej dopłaty skorzystało 113 chojnickich rodzin. Wypłacono im prawie 777 tys. zł na realizację zadań związanych z wymianą źródła ciepła na ekologiczne. 

W Chojnicach dotacja do pompy ciepła wynosi 7 tysięcy złotych

Montaż pompy ciepła w Chojnicach – to się opłaca!

Dodatkowe dofinansowanie sprawia, że w Chojnicach można uzyskać maksymalnie 57 900 zł dotacji na gruntową pompę ciepła. Przy pompie ciepła powietrze-woda dopłata ta może wynieść 42 200 zł. Przy założeniu, że połączy się dwa źródła finansowania inwestycji. Łącząc środki z programu „Czyste powietrze” i miejskiej dopłaty w ramach „Stop dla Smogu”. Biorąc pod uwagę koszt wykonania takiej instalacji – jest to atrakcyjne rozwiązanie. Koszt wykonania całej instalacji pompy ciepła wraz z urządzeniem dla średniej wielkości budynku o powierzchni ok. 150 m2 waha się zazwyczaj od 28 do 43 tysięcy złotych. Różnice cenowe wynikają z kilku czynników. Wpływ na koszt instalacji ma to, czy w domu mamy ogrzewanie podłogowe, czy grzejnikowe, wykonanie robót dodatkowych, czy rodzaj i marka pompy. 

Montaż pomp ciepła Chojnice – Skorzystaj z naszej oferty

Instalacja pompy to dobry wybór?

Mit o tym, że pompa ciepła jako jedyne źródło ogrzewania jest nieopłacalny, powszechnie funkcjonuje w sieci. Jakie są fakty? Pompy ciepła są coraz bardziej wydajne i efektywne. Poza tym są to urządzenia, które nie emitują do środowiska żadnych zanieczyszczeń, dzięki czemu są ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych sposobów ogrzewania budynków. Pompa ciepła nie produkuje dymu ani popiołu. Ekologicznie i energooszczędnie przetwarza ona energię na ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody. Rozwój technologii produkcji pomp ciepła sprawia też, że pompy ciepła generują dzisiaj najniższe koszty eksploatacji spośród wszelkich dostępnych źródeł ciepła. Z 1kW energii pozwalają uzyskać nawet 5kW energii cieplnej. Stąd też pompy ciepła stają się wygodną alternatywą dla kotów gazowych i innych źródeł ciepła. W połączeniu z fotowoltaiką stanowią wręcz idealne rozwiązanie. Realny zwrot inwestycji w pompę ciepła szacuje się na 5-7 lat.

Zalety pomp ciepła

  • Pompa ciepła to całkowicie ekologiczne źródło ciepła
  • Dobrze dobrana pompa ciepła to urządzenie bezobsługowe
  • Nie zajmuje duże miejsca – zwykle tyle, co lodówka
  • Wydajna pompa ciepła to niskie koszty eksploatacji
  • Pompa ciepła jest urządzeniem bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska
  • Żywotność pomp ciepła obliczana jest na ok. 30 lat

Japońskie pompy ciepła Daikin i Panasonic – wydajność i efektywność w jednym

O rozwoju polskiego rynku pomp ciepła świadczy zaangażowanie dwóch japońskich producentów pomp ciepła. Chodzi tutaj o dostępność ich produktów w Europie. W 2022 r. Daikin ogłosił, że zbuduje fabrykę w Ksawerowie, w Specjalnej Łódzkiej Strefie Ekonomicznej. Będzie to duży zakład produkcyjny systemów grzewczych, m.in. pomp ciepła. Dzięki inwestycji międzynarodowego japońskiego koncernu Daikin Industries Ltd. w Polsce ma powstać co najmniej 1,5 tys. nowych miejsc pracy. Budowa fabryki pomp ciepła pochłonie ok. 1,5 mld zł. Będzie to jeden z trzech największych i najnowocześniejszych zakładów Daikin na świecie. Z kolei Panasonic ma swoją fabrykę blisko polskiej granicy. Swoje pompy ciepła produkuje w Pilźnie, w Czechach. Od rozpoczęcia produkcji pomp ciepła w pilzneńskiej fabryce Panasonic w 2018 roku firma stale dąży do zwiększenia zdolności, by sprostać aktualnemu popytowi i przyszłym potrzebom rozwojowym w Europie. Stąd w 2022 r. zapowiedź firmy o zwiększeniu zdolności produkcyjnych w Czechach. Oznacza to, że polscy odbiorcy pomp ciepła nie muszą martwić się o dostępność tych produktów na rynku. Poza tym produkty Daikina i Panasonica cechują dobre współczynniki dotyczące współczynnika efektywności. 

Współczynnik efektywności pompy ciepła, tzw. COP (ang. Coefficient of Performance), jest jednym z najważniejszych parametrów, którym możemy określić wydajność każdej pompy ciepła. Definiuje on stosunek użytecznej mocy cieplnej do pobranej energii elektrycznej zasilającej sprężarkę pompy ciepła.  

Tym samym określa, ile pompa ciepła dostarcza ciepła do ogrzewania domu, do ilości zużytej przy tym energii elektrycznej.

Zasady programu „Stop dla Smogu”

O dotację w ramach miejskiego programu mogą starać się osoby fizyczne. Wymóg jest tylko jeden – aby były właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego lub wyodrębnionego samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. Budynek musi być położony na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. Nie może to również być budynek przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Wymiana źródła ciepła dotyczy likwidacji pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpienia ich ekologicznym źródłem ciepła. Co ważne program nie określa warunków technicznych nowych źródeł ciepła, tak jak to ma miejsce w „Czystym powietrzu”. Poza tym w programie można dokonać wymiany pieca na: ogrzewanie gazowe i olejowe lub elektryczne.

Do kosztów kwalifikujących się do dofinansowania można zaliczyć: demontaż starego pieca, zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem), montaż nowego źródła ciepła, wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Szczegółowe warunki określane są w umowie, w tym warunki dotyczące rozliczenia dotacji. 

Warunkiem udzielenia dotacji jest realizacja zadania w terminie wskazanym w umowie. Wypłata kwoty dofinansowania dokonywana jest na wskazany rachunek bankowy po realizacji inwestycji. Przed wypłatą dofinansowania trzeba przedstawić dokument likwidacji/złomowania pieca opalanego węglem lub koksem.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dotację znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach  pod adresem:

Dokumentacja aplikacyjna Stop dla Smogu – Chojnice