Nowe dotacje do fotowoltaiki – Mój Prąd 5.0

17 marca został zamknięty nabór na dotacje do mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach Mój Prąd 4.0. Jednocześnie wskazano, że trwają prace nad nową wersją programu – Mój Prąd 5.0. Dotacje dla odnawialnych źródeł energii w Polsce cieszą się coraz większym powodzeniem. Wśród dotacji rządowych, z których korzystają powszechnie różne grupy społeczne w Polsce, należy wymienić nie tylko Program Priorytetowy Mój Prąd, ale przede wszystkim program Czyste Powietrze, jak i Agroenergia. I to nie koniec, bo zapowiada się, że wsparcie dla fotowoltaiki i pomp ciepła dopiero się rozpoczyna. Na jesień mają ruszyć dotacje dla przedsiębiorców. Finansowanie ma się odbywać ze środków krajowych i funduszy europejskich. Jest więc jasne, że ilość prosumentów w Polsce jeszcze dynamiczniej będzie wzrastać.

Mój Prąd 5.0 ma wystartować niebawem. Prace nad szczegółowymi wytycznymi dla dotacji w ramach programu — trwają. Co dzisiaj już wiadomo? Z pewnością formuła dofinansowania zostanie znacznie rozszerzona. Albowiem w ramach nowych dotacji będzie się można starać o wsparcie na do zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Dlaczego właśnie tak? Dzięki zmianom program ma być kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom. Niezależnie od tego, czy dziś dom ogrzewany jest gazem, peletem czy ciepłem systemowym, od kwietnia będzie można dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej. Maksymalna kwota dotacji ma wynieść 58 tys. zł. Nabór dotacji ma mieć charakter ciągły, co oznacza, że nie będzie terminu kończącego przyjmowanie wniosków o dofinansowania dla fotowoltaiki.

Mój Prąd 5.0 – dotacja, która wpłynie na ilość prosumentów?

Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce na koniec stycznia 2023 r. wyniosła 12,5 gigawatów. Fotowoltaika stanowi ponad połowę mocy zainstalowanej odnawialnych źródeł energii – 54 procent. W styczniu 2023 r. prosumenci fotowoltaiki dysponowali 1 209 365 sztukami instalacji o łącznej mocy 9019,2 megawatów. Do sieci OSD wprowadzili 69 810,8 MWh energii elektrycznej, czyli podobnie jak rok temu, mimo powiększonej mocy o 50 procent. W styczniu br. powstało 14 670 sztuk nowych instalacji fotowoltaicznych. Ich łączna moc wyniosła 282,35 megawatów. Jak na dynamikę przyrostu ilości prosumentów wpłynie nowa edycja dotacji w ramach V edycji programu Mój Prąd? Biorąc pod uwagę dynamikę zmian, należy przypuszczać, że wartości podane wyżej — w przyszłym roku będą znacznie wyższe. Mogą na to mieć wpływ — zarówno inflacja, jak i inne czynniki makroekonomiczne. Także wzrastająca dostępność dotacji i preferencyjnym kredytów dla osób planujących inwestycje w fotowoltaikę i pompy ciepła.

Dofinansowanie fotowoltaiki w Polsce sprawiło, że ilość prosumentów nagle wzrosła

Dotacje w ramach Mój Prąd

Pierwsza edycja programu Mój Prąd ruszyła w sierpniu 2019 roku i pierwotnym założeniem inicjatywy był rozwój energetyki rozproszonej. O ile pierwsze trzy edycje programu cieszyły się dużym zainteresowaniem, to już czwarta edycja nie była tak popularna. Dlatego zdecydowano się o wydłużenie możliwości składania dotacji do 31 marca br. W grudniu wykorzystano zaledwie 22% budżetu programu. Stąd zdecydowano się na podwyżki dotacji na fotowoltaikę oraz magazyny energii. Być może w piątej edycji programu będzie podobnie. Wszakże maksymalna kwota dotacji wzrośnie. O ile wysokość dotacji w pierwszych edycjach ograniczała się jedynie do mikroinstalacji, to od IV edycji rozszerzono zakres programu. W I i II edycji dofinansowanie do fotowoltaiki mogło wynieść maksymalnie 5 tys. zł — dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia. W III edycji dofinansowanie zmniejszono do 3 tys. zł. Dopiero IV edycja pozwoliła na uzyskanie maksymalnej kwoty dotacji w wysokości 31 tys. zł. W V edycji maksymalna kwota dotacji wyniesie blisko dwa razy więcej, bo aż 58 tys. zł.

Ile do tej pory złożono wniosków o dotację?

W I naborze złożono dokładnie 30 482 wniosków, w II naborze – 235 925, a w III – 178 006. Ile wniosków wpłynęło w IV naborze — tego jeszcze w pełni nie wiadomo. Wiemy, że do dnia 13 marca wpłynęło ponad 57,5 tys. wniosków.