Mój Prąd – od 15 grudnia wyższy poziom dofinansowania! 6 tys. zł i do 15 tys. zł!


Zmiany w programie Mój Prąd dotyczą podwyższenia wysokości dotacji dla instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii oraz wprowadzenia nowego formularza wniosku o dofinansowanie. Zmiany w programie wprowadziły również wydłużenie okresu przyjmowania wniosków do dnia 31.03.2023 r.

Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

• W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;

• W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:

   – do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;

   – do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;

   – do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;

   – do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;

Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (w poprzednich naborach), pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

• dla mikroinstalacji PV, dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej, do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku) nie więcej niż 3 tys. zł;

   – do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;

   – do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;

   – do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł.

#odnawialneźródłaenergii #fotowoltaika #dofinansownie #mójprąd

Zmiany kwot dofinansowania w programie Mój Prąd - podwyższenie wysokości dotacji - Mój Prąd 4.0