Ulga termomodernizacyjna a dotacja z Czystego Powietrza

Program Czyste Powietrze, zwłaszcza po ostatnich zmianach wprowadzających wyższe dotacje cieszy się coraz większym powodzeniem. Z oficjalnych danych wynika, że w ramach programu pod koniec 2022 r. złożono ponad 530 tys. wniosków na blisko 10 mld zł dotacji. Ta ilość będzie wzrastać. Nie każdy jednak wie, że skorzystanie z dotacji w ramach programu pozwala również na zdobycie dodatkowych środków w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

W ramach programu dofinansowanie może wynieść nawet 135 tys. zł. Dodatkowo w nowej odsłonie programu można skorzystać z tzw. prefinansowania. Zmiany w zasadach udzielania dotacji w Czystym powietrzu są z pewnością bardzo ważnym kierunkiem zmian na drodze kompleksowych termomodernizacji budynków. Aby jednak otrzymać więcej środków w ramach danego przedsięwzięcia związanego z wymianą źródła ciepła — warto skorzystać z możliwości uzyskania ulgi termomodernizacyjnej.

Czy ulgę termomodernizacyjną można łączyć z dotacją z Czystego Powietrza?

Tak, ulgę termomodernizacyjną można łączyć z dotacją w ramach programu Czyste Powietrze. Program Czyste Powietrze to program rządowy, który ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych. Dotacje z programu Czyste Powietrze są przyznawane na pokrycie części kosztów termomodernizacji.Od 2019 roku dotacje te nie są traktowane jako dochód podatnika. Jeśli więc podatnik otrzymał dotację w ramach programu Czyste Powietrze, to będzie miał prawo do odliczenia ulgi termomodernizacyjnej tylko od pozostałej części kosztów poniesionych na termomodernizację, która nie została pokryta przez dotację. Warto również pamiętać, że łączna wartość dotacji z programu Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Co ważne na możliwość skorzystania z ulgi mogą liczyć jednie ci podatnicy, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Ulga nie przysługuje posiadaczom budynków bez prawa własności. Ulga dotyczy więc istniejących (nie nowo budowanych) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a więc wolno stojących lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej. W budynku mogą być wydzielone maksymalnie dwa lokale mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy, którego powierzchnia nie stanowi więcej niż 30% całości.

Przykład ulgi termomodernizacyjnej
Wysokość ulgi termomodernizacyjnej zależy od limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także od limitów rocznych, które są zależne od uzyskanego dochodu.

Jakie są warunki uzyskania ulgi i jej wysokość?

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Maksymalna wysokość ulgi wynosi 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT.

Co można odliczyć?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć koszty poniesione na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych lub użytkowych. Wśród kosztów kwalifikujących się do odliczenia można wymienić między innymi:

 1. Materiały termoizolacyjne — koszty zakupu i montażu izolacji termicznej na ścianach, dachu lub stropie.
 2. Okna i drzwi — koszty zakupu i montażu energooszczędnych okien i drzwi, spełniających wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła.
 3. Systemy grzewcze — koszty zakupu i montażu nowoczesnych systemów grzewczych, takich jak np. pompy ciepła, kotły kondensacyjne czy kolektory słoneczne.
 4. Wentylacja — koszty montażu nowoczesnych systemów wentylacyjnych, umożliwiających skuteczne odzyskiwanie ciepła z powietrza wentylacyjnego.
 5. Instalacje fotowoltaiczne — koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, które umożliwiają produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
 6. Koszty związane z audytem energetycznym — koszty związane z przeprowadzeniem audytu energetycznego budynku przed przystąpieniem do termomodernizacji.
 7. Koszty transportu i montażu — koszty związane z transportem materiałów i sprzętu oraz z ich montażem.

Warto pamiętać, że koszty te muszą być udokumentowane fakturami oraz spełniać określone wymagania techniczne i energetyczne, aby kwalifikować się do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Dlaczego warto skorzystać z ulgi?

Oto kilka powodów, dla których warto skorzystać z tej ulgi:

 1. Oszczędność pieniędzy — poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i materiałów, takich jak np. izolacja termiczna, nowe okna czy instalacja pomp ciepła, można znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania i chłodzenia budynku. Dzięki temu można zaoszczędzić na rachunkach za energię.
 2. Zwiększenie wartości nieruchomości — budynek, który przeszedł termomodernizację, jest bardziej atrakcyjny dla potencjalnych nabywców, co może wpłynąć na jego wartość rynkową.
 3. Poprawa komfortu — lepsza izolacja termiczna i bardziej efektywna technologia ogrzewania oznacza również większy komfort cieplny i akustyczny w budynku.
 4. Ochrona środowiska — korzystanie z bardziej energooszczędnych technologii pozwala na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, co ma pozytywny wpływ na środowisko.

Podsumowując, korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej może przynieść wiele korzyści, zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych, a także poprawić komfort zamieszkania w naszym domu.

Jak odlicza się ulgę?

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, należy spełnić określone warunki. W przypadku osób fizycznych, które przeprowadziły termomodernizację mieszkania lub domu, warunkiem uzyskania ulgi jest przedstawienie faktur za materiały i usługi związane z termomodernizacją. Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się w ramach rocznego rozliczenia podatkowego — w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek.

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Odliczenie stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostało zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. W takim przypadku odliczeniu podlegają wydatki poniesione w okresie od 1 stycznia 2019 r., maksymalnie do dnia, w którym upływa wyżej wskazany termin.

Co ważne niezrealizowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie trzech lat skutkuje zwrotem ulgi. Oznacza to w praktyce doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Szczegółowe informacje:

Konsultanci infolinii Krajowej Informacji Skarbowej są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 pod numerami:
• tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
• tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
• tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

Można również zadać pytanie poprzez formularz kontaktowy na Portalu Podatkowym: www.podatki.gov.pl/zadaj-pytanie/pytanie-e-mail/

Ponadto Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące ulgi termomodernizacyjnej dostępne na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-ulga-termomodernizacyjna/