Pompa ciepła – skąd uzyskać dotację?

Kto może w 2023 r. skorzystać z dotacji na pompę ciepła? W obecnym roku z dofinansowania na ten cel mogą skorzystać przede wszystkim właściciele domów jednorodzinnych, w tym nowo budowanych. Dotacje na pompę ciepła mają być również dostępne dla właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych. Na obszarach wiejskich rolnicy mogą uzyskać dofinansowanie na odnawialne źródeł energii, w tym pompy ciepła. 

Oszczędne i niezawodne japońskie pompy ciepła firmy Daikin i Panasonic

Decyzja o montażu pompy ciepła to zazwyczaj przemyślany wybór. Często wiąże się z poniesieniem niemałych kosztów. Warto więc skorzystać z dotacji na pompę ciepła — o ile jest to możliwe. Niewątpliwie odnawialne źródła energii w Polsce są obecnie bardzo popularne. Także zainteresowanie pompami ciepła wzrasta. Wybór pompy ciepła jako ekologicznego źródła ciepła jest coraz bardziej powszechny. Wpływ na to ma funkcjonalność pomp — pompy ciepła są coraz bardziej wydajne i efektywne. Poza tym są to urządzenia, które nie emitują do środowiska żadnych zanieczyszczeń, dzięki czemu są ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych sposobów ogrzewania budynków. Pompa ciepła nie produkuje dymu ani popiołu. Ekologicznie i energooszczędnie przetwarza ona energię na ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody. Rozwój technologii produkcji pomp ciepła sprawia też, że pompy ciepła generują dzisiaj najniższe koszty eksploatacji spośród wszelkich dostępnych źródeł ciepła. Z 1kW energii pozwalają uzyskać nawet 5kW energii cieplnej. Stąd też pompy ciepła stają się wygodną alternatywą dla kotów gazowych i innych źródeł ciepła. W połączeniu z fotowoltaiką stanowią wręcz idealne rozwiązanie. Realny zwrot inwestycji w pompę ciepła szacuje się na 5-7 lat.

Dotacje do pomp ciepła — dla kogo?

Dostępność programów grantowych na odnawialne źródła energię w Polsce jest coraz większa. W pierwszej kolejności są to programy rządowe — Czyste powietrze, Moje Ciepło, Ciepłe Mieszkanie i Agroenergia. Poza tym dostępne są granty i dotacje dla rolników. Do 1 marca trwa nabór w ramach Zielonej energii w gospodarstwie rolnym. Jednym z elementów instalacji odnawialnych źródeł energii do dofinansowania są tutaj pompy ciepła. W większości wypadków elementem łączącym wyżej wymienione formy dotacji jest refundacja poniesionych kosztów. Oznacza to, że w pierwszej kolejności trzeba wydać swoje środki własne na realizację inwestycji. Dopiero później ubiegać się o zwrot w postaci dopłaty do zakupu i montażu pompy ciepła.

Wysokość dotacji — ile dopłaty można uzyskać?

Wysokość dotacji w ramach poszczególnych programów uzależniona jest od kilku czynników. Głównym programem adresowanym do wymiany pompy ciepła jest program Moje Ciepło. Jest on adresowany do właścicieli i współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych. Warunkiem możliwości skorzystania z dotacji jest wiek budynku — dotyczy powstałych po 1 stycznia 2021 r. Program Moje Ciepło został uruchomiony w kwietniu 2022 r. Warunkiem otrzymania dopłaty z programu jest instalacja pompy ciepła w nowym domu o podwyższonym standardzie energetycznym.

Rodzaj pompy ciepłaTyp pompy ciepłaProcent zwrotuProcent zwrotu dla posiadaczy Karty Dużej RodzinyMaksymalna wysokość dotacji do pompy ciepła
gruntowexdo 30%do 45%21 000
powietrznetypu powietrze-powietrze w systemie centralnymdo 30%do 45%7 000
powietrznetypu powietrze-wodado 30%do 45%7 000

Dofinansowania do pompy ciepła w  tym programie obejmie zakup i montaż pomp, a dotacje wynoszą od 7 do 21 tys. zł

WAŻNE! Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Oznacza to, że wniosek można złożyć w terminie od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. 

Na jakie pompy ciepła można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlega zakup nowej pompy ciepła:

  • gruntowej — zakup/montaż gruntowych pomp ciepła  grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem
  • powietrze/powietrze — zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
  • powietrze/woda — zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe. 

W programie Czyste powietrze wysokość dotacji na pompę ciepła uzależniona jest od dochodów. Można uzyskać grant na pompę ciepła  powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła. W przypadku realizacji inwestycji z kompleksową termomodernizacją będzie wymagać wykonanie audytu energetycznego, dofinansowanego w ramach programu do kwoty 1 200 zł.

Rodzaj dofinansowaniaIntensywność dofinansowaniaMaksymalna kwota dotacji
Pompa ciepła — poziom podstawowymaks. 55% 28 000 zł
Pompa ciepła — poziom podwyższonymaks. 80% 40 700 zł
Pompa ciepła — poziom najwyższymaks. 100% 50 900 zł

Z kolei program Ciepłe Mieszkanie ruszył w lipcu 2022 r.  Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Program adresowany jest do gmin. Ostatecznymi odbiorcami dotacji są właściciele czy współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Dopłaty będą przeznaczone na termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych, m.in. na wymianę starego kotła na pompę ciepła. Wysokość dopłaty ma zależeć od poziomu dochodów. 

Rodzaj dofinansowaniaPoziom dofinansowania Kwota dotacji
Pompa ciepła — poziom podstawowy30%15 tys. zł
Pompa ciepła — poziom podwyższony60%25 tys. zł
Pompa ciepła — poziom najwyższy90%37,5 tys. zł

Z programu Agroenergia mogą skorzystać rolnicy, w tym:

  • osoby fizyczne właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo.
  • osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Program został podzielony na części. Nabór proradzony jest w trybie ciągłym. Pierwsza część programu wypłacana jest w formie dotacji do m.in. pomp ciepła. 

Pompa ciepła nie może być mniejszej mocy niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW. Wymagane jest tutaj wykonanie audytu energetycznego. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. W ramach programu można również uzyskać dopłatę do instalacji hybrydowej, czyli na fotowoltaikę i pompę ciepła. Wówczas dofinansowanie wylicza się zgodnie z niższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

moc instalacji [kW]Dofinansowanie w formie dotacji
procentowy udział w kosztach kwalifikowanychnie więcej niż [zł]
10 < kW ≤ 30do 20%15 000
30 < kW ≤ 50do 13%25 000

Osoby zainteresowane I częścią programu mogą składać wnioski od 01.10.2021 r. do 30.09.2025 r. lub do wyczerpania dostępnych środków. 

Ważne! W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.

Programy lokalne — Stop dla Smogu w Chojnicach szansą do dodatkowe dopłaty na pompę ciepła

W 2023 r. ruszyła kolejna edycja naboru wniosków w ramach miejskiego programu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”. Dotację w ramach programu można przeznaczyć na montaż pompy ciepła w Chojnicach. Nie ma ograniczenia co do rodzaju pompy ciepła. Trzeba spełnić tylko jeden warunek — właściciel/współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub wyodrębnionego samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, położonego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. Kwota dofinansowania w programie wynosi 7 tys, zł.

Ważne! Dopłatę można łączyć z dofinansowaniem z innych programów rządowych.